Wybierz region

Wybierz miasto

  FUNDUSZE - 2,1 mld euro dla przedsiębiorców z Wielkopolski

  Autor: naszemiasto@naszemiasto.pl

  2007-10-15, Aktualizacja: 2007-10-15 13:47 źródło: Naszemiasto.pl

  Ponad 2,1 mld euro czeka na przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego zainteresowanych finansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Aby ułatwić małym i średnim firmom skorzystanie z tej formy pomocy BRE Bank ...

  Ponad 2,1 mld euro czeka na przedsiębiorców z województwa wielkopolskiego zainteresowanych finansowaniem inwestycji ze środków unijnych. Aby ułatwić małym i średnim firmom skorzystanie z tej formy pomocy BRE Bank wspólnie z firmą PNO Consultants zaprasza na spotkanie poświęcone funduszom Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Przedsiębiorcy dowiedzą się jak inwestować: Jak skutecznie sfinansować inwestycje, szkolenia i prace badawczo-rozwojowe z funduszy UE?  Spotkanie odbędzie się 15 października o g. 10.00 w Hotelu Andersia w Poznaniu


  W trakcie warsztatów przedsiębiorcy, związani z Wielkopolską Specjalną Strefą Ekonomiczną, którzy planują nowe inwestycje będą mieli okazję zapoznać się z założeniami, zakresem wsparcia i możliwościami pozyskania dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  "Na lata 2007- 2013 dla Wielkopolski przeznaczono ponad 2,1 mld euro Ta suma stwarza ogromne możliwości dla tych, którzy chcą i nie boją się inwestować w rozwój swoich przedsiębiorstw - mówi Jarosław Fordoński, dyrektor Biura Unii Europejskiej BRE Banku"

  W trakcie spotkania eksperci BRE Banku podzielą się z przedsiębiorcami praktycznymi doświadczeniami w zakresie pozyskiwania środków unijnych i omówią najważniejsze czynniki, jakie decydują o przyznaniu dofinansowania.
  - „BRE Bank, stawiając, przede wszystkim, na najwyższej jakości doradztwo jest ze swoim klientem już na etapie konstruowania wniosku. Współpraca z przedsiębiorcami zaczyna się od zrozumienia potrzeb i planów klienta, dla którego wskazujemy źródła finansowania, warianty montaży finansowych oraz zasady i możliwości pozyskania dostępnej pomocy publicznej - tak krajowej, jak i unijnej. Naszym celem jest przede wszystkim sukces planowanych przedsięwzięć i skuteczność podejmowanych działań. Jak pokazują wyniki, taka strategia przynosi efekty” - dodaje Jarosław Fordoński.


  Co decyduje o przyznaniu wsparcia?


  „Nasze doświadczenia lat 2004-2006 wskazują, że w procesie ubiegania się o środki unijne czynnikiem sukcesu jest prawidłowe przygotowanie wniosku oraz kompletność złożonej aplikacji- mówi Jarosław Fordoński.
  Aby skuteczne przejść przez wszystkie trzy etapy oceny wniosku, czyli: ocenę formalną, techniczno-ekonomiczną oraz merytoryczną projektu, należy przede wszystkim starannie przygotować dokumenty aplikacyjne, uwzględniając wszystkie wymogi określone w programie. Ze względu na to, że zapotrzebowanie na środki unijne jest wyższe niż możliwości wsparcia, ważne jest aby:
  - projekty były spójne i przemyślane oraz zgodne z kryteriami dostępu,
  - wnioski zawierały całą niezbędną i kompletną dokumentację,
  - zobowiązania były realne i możliwe do wykonania oraz rozliczenia w terminie
  - zostały zapewnione źródła finansowania planowanej inwestycji.

  „Kluczem do sukcesu jest przede wszystkim cierpliwość i skrupulatność. O przyznaniu dofinansowania decyduje także dobra kondycja finansowa przedsiębiorcy oraz wysoka pozycja na liście projektów rekomendowanych do wsparcia”- dodaje.


  Na jakie projekty można przeznaczyć środki unijne?


  W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego bezpośrednie wsparcie uzyskają wyłącznie przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej Poziom dofinansowania wynosi do 60% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw małych oraz do 50% dla średnich. Min. Kwota dofinansowania w ramach działania 1.2 skierowanego do MSP to 200 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość projektu, zgodnie z linią demarkacyjną wyznaczoną pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi, została ograniczona do 8 mln zł.

  Spotkanie w Poznaniu odbędzie się 15 października, o g. 10.00 w Hotelu Andersia, na Pl. Andersa 3.

  BRE Bank od lat specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z UE. Wartość udzielonych kredytów na inwestycje z udziałem środków UE rosła w latach 2004-2006 kolejno o ponad 100% i 50%. Przy tym skuteczność BRE Banku jest bardzo wysoka. W trakcie trwania czwartej rundy aplikacyjnej w ramach działania 2.3 SPO WKP niemal co drugi (47%) wniosek złożony przez podmioty obsługiwane przez BRE, został zakwalifikowany do dofinansowania. Dla porównania, na rynku, z ogółu złożonych wniosków w ramach IV rundy aplikacyjnej do dofinansowania zakwalifikowano 24% wniosków. Tak wysoką skuteczność i efektywność działań BRE Bank zawdzięcza konsekwentnie realizowanej polityce, w myśl której stawia nie na ilość przyjętych wniosków, ale na jakość doradztwa i skuteczność pozyskiwania środków UE.

  Sonda

  Czy według Ciebie nauczyciele powinni stosować taką formę protestu jak strajk?

  • Tak (59%)
  • Nie (41%)
  • Nie mam zdania (0%)