Lubuska policja zakończyła dochodzenie w sprawie przebiegu działań swoich funkcjonariuszy w trakcie meczu ekstraligi żużlowej w Zielonej Górze, 30 sierpnia 2009r. pomiędzy Falubaz-em, a Caelum Stalą Gorzów. Poniżej prezentujemy komunikat przesłany przez rzecznika KWP Marka Waraksę.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Mecz ten został zakwalifikowany jako mecz o podwyższonym stopniu ryzyka. W związku z tym w trakcie spotkań z organizatorem, policjanci dokonali szczegółowych uzgodnień dotyczących: liczby służb porządkowych oraz zakresu działań służby porządkowej organizatora. Do zabezpieczenia imprezy skierowano ponad 200 policjantów.
Około godz. 18:15, kibice Gorzowa dotarli w okolice stadionu. Podczas wpuszczania ich na teren imprezy, służby porządkowe nie zgłaszały dowódcy operacji żadnych uwag na temat negatywnego zachowania kibiców. Jak dowodzi jednak szczegółowa analiza zabezpieczenia imprezy i zgromadzona w tej sprawie przez policjantów dokumentacja już w momencie wprowadzania kibiców na teren stadionu służby porządkowe popełniły szereg błędów. Uprawnienia nadane służbom porządkowym przez nową ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. m.in. uprawnienie do legitymowania osób, przeglądania zawartości bagaży i odzieży nie zostały przez nich w pełni wykorzystane. Służby porządkowe nie respektowały także wynikającego z ustawy obowiązku odmówienia wstępu na imprezę masową osobom, które chciały wnieść lub wnosiły na mecz materiały pirotechniczne, czy materiały pożarowo niebezpieczne. Służby porządkowe w czasie wpuszczania kibiców na stadion nie przekazały policjantom informacji o ujawnionych przy kibicach wyrobach pirotechnicznych własnej konstrukcji i jak wynika z policyjnych ustaleń po zabraniu materiałów wpuściły kibica do sektora.
Po zajęciu sektora kibice gorzowscy zaczęli rzucać w sektor kibiców zielonogórskich petardy świetlne i hukowe oraz usiłowali wyłamać przęsła płotu oddzielającego ich od strefy buforowej. Kibice zielonogórscy odpowiadając na to rzucali butelkami oraz elementami ławek. W sektorze zielonogórskim znajdowały się rodziny z dziećmi. Służba porządkowa organizatora
w sektorze buforowym zrobiła kordon, usiłując zapobiec rzucaniu petard. Działania służby porządkowej nie były skuteczne i nie przyniosły rezultatu, w związku z powyższym podjęto decyzję o przesunięciu część służb porządkowych w sektor kibiców zielonogórskich i powiększeniu strefy buforowej. Przesunięto kibiców zielonogórskich w głąb stadionu. Spiker zawodów parokrotnie podawał komunikaty, aby kibice gorzowscy zaprzestali rzucania petard. Nie odniosły one skutku. Petardy były rzucane na tor. W takiej atmosferze rozpoczął się mecz. Służby porządkowe nie mogąc opanować rosnącej agresji kibiców, złożyły pisemny wniosek do Policji o podjęcie interwencji. Mniej więcej w tym samym czasie do dowódcy operacji dociera informacja, iż służby porządkowe odebrały jednemu z gorzowskich kibiców dwóch sporych rozmiarów puszki z wystającym lątem. Ze wstępnych informacji wynikało, iż bardzo prawdopodobne jest, że są to materiały pirotechniczne domowej produkcji. Dowodzący siłami policyjnymi, policjant z blisko 20-letnim stażem, na podstawie wcześniejszych doświadczeń zdawał sobie sprawę, że skutki działania tego typu materiałów mogą być bardzo niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Kierując się troską o zdrowie i życie kibiców oraz zakładając, że możliwe było wniesienie do sektora większej ilości tego typu materiałów i widząc rosnącą agresję kibiców, podjął decyzję o konieczności opuszczenia przez gorzowskich kibiców zajmowanego przez nich sektora. Decyzja ta została przekazana gorzowskim kibicom czterokrotnie przez dowódcę zabezpieczenia. Mimo podawania wielokrotnie komunikatu, gorzowscy kibice nie opuszczali sektora, nadal zachowując się agresywnie. Kibice zostali pouczeni, że w przypadku niepodporządkowania się poleceniom zostaną wobec nich użyte środki przymusu.
Ze względu na to, że kibice stawiali opór, nie stosowali się do poleceń, nie chcieli opuścić stadionu i istniało realne zagrożenie, że kibice gorzowscy mogą posiadać zagrażające bezpieczeństwu materiały pirotechniczne dowodzący działaniami podjął decyzję o zastosowaniu gazu pieprzowego, który w zaistniałej sytuacji dawał szansę szybkiego zdyscyplinowania kibiców i w konsekwencji doprowadzenia do szybkiego i sprawnego opuszczenia przez nich sektora.
Po wyprowadzeniu kibiców ze stadionu przeprowadzono ich w stronę zaparkowanych autobusów i pojazdów prywatnych. Aby poza stadionem nie doszło do zakłóceń bezpieczeństwa w rejon stadionu został skierowany pododdział SPPP oraz NPP KWP .
Około godziny 20.30 zakończono działania przywracające naruszony porządek prawny. Kibicom gorzowskim w stosunku do których użyto ŚPB, służby medyczne udzielały pomocy, 6 kibiców zostało przewiezionych do szpitala, gdzie udzielono im pierwszej pomocy polegającej na przemyciu oczu. W tym czasie policjanci NPP KWP ( stan etatowy KP w Zielonej Górze ) przystąpili do legitymowania kibiców. W trakcie legitymowania kibice zachowywali się w miarę spokojnie, słuchali relacji z przebiegu spotkania. W rejonie parkingu policja nie używała środków przymusu bezpośredniego. Po wyprowadzeniu kibiców gorzowskich na stadionie kontynuowano mecz bez zdarzeń.
Około godziny 22.00 nastąpił przejazd kibiców do Gorzowa Wlkp. Ze względu na zachowanie w trakcie spotkania dodatkowo do zabezpieczenia trasy przejazdu został skierowany jeden pluton SPPP. Zabezpieczenie trasy przejazdu zakończono o godzinie 00.30. Podczas przejazdu kibice zachowywali się spokojnie. Na parkingu w Gorzowie Wlkp. również nie stwierdzono incydentów
z udziałem kibiców gorzowskich.
W ramach czynności po zakończeniu zabezpieczenia dokonano neutralizacji zabezpieczonych materiałów pirotechnicznych i pobrano materiał do ekspertyzy. Już wstępne oględziny przeprowadzone podczas neutralizacji potwierdziły, że ujawnione materiały pirotechniczne można traktować jako materiały wybuchowe, stanowiące realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników meczu. W ocenie specjalistów z Zespołu Minersko-Pirotechnicznego AT KWP skutki, które mogło spowodować odpalenie tych materiałów i rzucenie ich w tłum, w pełni uzasadniają decyzję o usunięciu kibiców z sektora.
W wyniku podjętych działań w ramach zabezpieczenia meczu zatrzymano 8 osób, które zakłócały ład i porządek.
Wszczęto cztery postępowania przygotowawcze z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Postępowania te obejmują ; wnoszenie na stadion plecaka
z zawartością petard i materiałów łatwopalnych, wnoszenia na stadion puszek z zawartością o charakterze wybuchowym, wniesienia na stadion petard wtargnięcia na obiekt sportowy w trakcie odbywającej się imprezy masowej. W ostatnim postępowaniu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów pięciu osobom.
Trwa także identyfikacja sprawców , m.in. na podstawie filmu zabezpieczonego
z monitoringu.
Do KWP w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga prezesa klubu żużlowego Caelum Stal Gorzów Wlkp. Po wstępnym przeanalizowaniu załączonych filmów nie wynika, aby którykolwiek z policjantów używał środków przymusu bezpośredniego lub przekroczył swoje uprawnienia.
W WKS KWP w Gorzowie Wlkp., jest możliwość zobaczenia puszek po materiałach pirotechnicznych, zabezpieczonych po meczu derbowym w Zielonej Górze.

Wiadomości Gorzów Wielkopolski, Wydarzenia Gorzów Wielkopolski

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!