Moje dziecko idzie do szkoły

Rozpoczęcie nauki w szkole wiąże się z wieloma istotnymi zmianami w życiu dziecka i jego rodziny. Nowy etap w życiu dziecka to nowe problemy i nowe zagrożenia wpływające na rozwój jego zdrowia.

- Obowiązki szkolne, nowe środowisko, dodatkowe zajęcia zbiegają się z okresem intensywnego wzrostu. Czynniki te mogą mieć wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka. Świadomość wpływu różnych czynników na samopoczucie dziecka i umiejętne postępowanie może zapobiec lub znacznie złagodzić ich negatywne oddziaływanie na organizm – uważają specjaliści z Oddziału Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.
Bardzo istotną rolę wychowawczą spełniają w tym okresie nauczyciele. Pani w przedszkolu, czy nauczyciel nauczania początkowego jest dla dzieci często najważniejszą i najbardziej liczącą się osobą. Współpraca wychowawców z rodzicami i opiekunami, odpowiedzialnymi za zdrowie własnych dzieci, może przynieść pozytywne efekty. Edukacja ukierunkowana na rodziców dzieci sześcioletnich, nauczycieli nauczania początkowego i same dzieci wydaje się być najbardziej celowa. Populacja dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole to grupa, w której wiele nawyków zdrowotnych można kształtować, uczyć właściwych postaw i zachowań. Dzieci rozumieją potrzebę bycia zdrowym i chętnie uczestniczą w zajęciach propagujących zdrowy styl życia.
Dlatego, w bieżącym roku szkolnym pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa lubuskiego wdrażają nowy program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”. Program skierowany jest do rodziców, opiekunów i uczniów klas „0” wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli województwa lubuskiego.
Celem programu jest:

• ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci;
• podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, w tym: prawidłowego odżywiania, profilaktyki otyłości, wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, wad wymowy, szczepień ochronnych, a także higieny: osobistej, jamy ustnej, wzroku, nauki i pracy;
• uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych;
• przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i środowisku szkolnym;
• zainteresowanie rodziców i opiekunów zdrowiem ich dzieci i czynnikami wpływającymi na jego zachowanie.
Przygotowane materiały dydaktyczne dla rodziców i nauczycieli poruszają m.in. zagadnienia dotyczące:
• prawidłowego odżywiania – w prawidłowym żywieniu dziecka najważniejsze jest wykształcenie dobrych nawyków żywieniowych poprzez dawanie przekładu oraz przygotowywanie pełnowartościowych, atrakcyjnych posiłków. Rozwijającemu się organizmowi dziecka trzeba dostarczyć wszystkich niezbędnych składników pożywienia oraz zadbać o właściwy rozkład i liczbę posiłków;
• wymogów sanitarnych przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków – dbanie o czystość rąk i sprzętów, dokładne mycie warzyw i owoców, wyparzanie jaj oraz przestrzeganie zasad stosowania produktów świeżych, z ważnym terminem przydatności do spożycia zapobiega zatruciom pokarmowym;
• zapobiegania nadwadze i otyłości – aby zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci należy dbać o odpowiednią dietę i codzienną aktywność fizyczną dziecka;
• higieny jamy ustnej – prawidłowe mycie zębów, ograniczenie spożycia słodyczy, kontrola stanu jamy ustnej u stomatologa to podstawy zdrowych zębów;
• prawidłowej postawy dziecka – dziecko powinno mieć odpowiednie warunki do odrabiania lekcji, możliwie lekki tornister, wygodne obuwie i odzież;
• ochrony wzroku dziecka – właściwe oświetlenie, badanie wzroku, noszenie przepisanych okularów to podstawowe zalecenia w ochronie wzroku;
• biernego palenia – jeśli dziecko przebywa wśród palących – pali biernie. Palący dorośli dają zły przykład wychowawczy, dlatego nie powinni palić przy dziecku;
• szczepień ochronnych – szczepienia obowiązkowe i zalecane chronią dziecko przed zachorowaniem na choroby zakaźne;
• wad wymowy – większość dysfunkcji mowy dziecka można zlikwidować, jeśli pracę z dzieckiem rozpocznie się w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym;
• bezpieczeństwa dziecka w drodze do i ze szkoły, w domu, w szkole – wielu niebezpiecznych zdarzeń można uniknąć uświadamiając dziecku zagrożenia i ucząc je bezpiecznych zachowań;
• zdrowia psychicznego dziecka – nowy etap życia dziecka to nowe problemy wpływające na rozwój jego zdrowia psychicznego. W tym okresie pomoc i wyrozumiałość rodziców jest bardzo potrzebna.
W ramach realizacji programu w szkołach i przedszkolach zaplanowano organizację szkoleń, narad, wykładów, prelekcji, pogadanek i instruktaży dla rodziców. Natomiast podczas roku szkolnego tematyka z broszury realizowana będzie na zajęciach z dziećmi w formie pokazów, ćwiczeń, konkursów, gier i zabaw.

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane