Sanepid skontrolował ośrodki kolonijne

W ramach nadzoru bieżącego nad placówkami organizującymi wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego podobnie jak w latach ubiegłych prowadziła działania mające na celu ...

W ramach nadzoru bieżącego nad placówkami organizującymi wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa lubuskiego podobnie jak w latach ubiegłych prowadziła działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w tych placówkach. W 147 placówkach, w których przeprowadzono 134 kontrole sanitarne, wypoczywało 7578 dzieci i młodzieży. Wypoczynek organizowany był głównie w formie kolonii, obozów pod namiotami, innych form wyjazdowych oraz z form w miejscu zamieszkania. Kontrole przeprowadzane były wspólnie z innymi służbami tj. Kuratorium Oświaty, Policją, Strażą Pożarną, Inspekcją Handlową, Inspekcją Transportu Drogowego.

– Z analizy wyników przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że placówki zostały przygotowane właściwie i zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki. Pierwszą połowę wypoczynku letniego na terenie województwa należy uznać za bezpieczną – podkreśla Marzena Pluta, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży WSSE w Gorzowie Wlkp.
Uchybienia odnotowano w 14 placówkach. Dotyczyły one min:
- braku dokumentacji medycznej wychowawców,
- uchybienia w zakresie żywienia (niewłaściwe przechowywanie próbek pokarmowych, brak segregacji artykułów spożywczych w urządzeniach chłodniczych, przeterminowane przyprawy),
- uchybienia sanitarno-higieniczne w zakresie gromadzenia odpadów stałych, niewłaściwie zabezpieczone doły chłonne, ogólny bałagan (na obozie harcerskim).
Za stwierdzone nieprawidłowości osoby odpowiedzialne zostały ukarane mandatami karnymi.

W związku z jedną zgłoszoną interwencją dotyczącą złego stanu sanitarno-higienicznego
i technicznego w pomieszczeniach mieszkalnych przeprowadzono kontrolę interwencyjną, która potwierdziła w części stawiane zarzuty. Wydano zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień, kontrola sprawdzająca wykazała wykonanie zaleceń.

Pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych podczas kontroli informowali organizatorów letniego wypoczynku o wymogach higieniczno-sanitarnych związanych z prowadzeniem zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Prowadzili również dystrybucję materiałów edukacyjnych w formie plakatów i ulotek związanych z letnim wypoczynkiem, bezpieczeństwem sanitarnym i zagrożeniami zdrowotnymi (zapobieganie zakażeniom meningokokowym oraz grypie wywołanej wirusem typu A H1 N1).

W dalszym ciągu trwa wypoczynek dzieci i młodzieży. Do końca wakacji Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzić będzie nadzór sanitarny nad obiektami wypoczynku.

Komentarze

Liczba znaków do wpisania:  4000/4000

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum oraz Politykę Prywatności.

Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy łamie regulamin, to wyślij nam link do tego artykułu na pomoc@naszemiasto.pl

Wybrane dla Ciebie

Powiązane