Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zielona Góra

Zielona Góra, Jana Kasprowicza 3/5

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej nadrzędny cel to ochrona mienia, zdrowia i życia poprzez:

  • działania ratownicze

  • gaszenie pożarów

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • udzielanie pierwszej pomocy

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Zielonej Górze należy na przykład:

  • dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu

  • kierowanie jednostek PSP z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa

  • wstępne ustalanie przyczyn powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia

  • wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej PSP

Jeżeli jesteś świadkiem pożaru, wypadku lub innego zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zawiadom służby i zadzwoń pod 112 lub 998.