Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

Zielona Góra, ul. Partyzantów 40

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze kontroluje działania komisariatów i posterunków policji w mieście. Jednostka z kolei podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Komenda miejska jest niezależna w obrębie m.in:

  • przekształcania komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • przekształcania komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze znajdują się np.:

  • tworzenie we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących ujawniania zjawisk patologicznych,

  • identyfikacja zwłok

  • badania krymalistyczne śladów

  • zapewnienie właściwych warunków w aresztach

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.

podobne firmy