Urząd miasta Zielona Góra. Adres, najważniejsze telefony, godziny otwarcia. Funkcjonowanie urzędu w czasie epidemii koronawirusa

Anna Wańczko
Anna Wańczko
Sporządzenie aktu urodzenia, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu - wszystkie te sprawy należy załatwiać w urzędzie miasta. Przygotowaliśmy dla Was pomocny informator, w którym znajdziecie dane teleadresowe urzędu miasta w Zielonej Górze oraz jego wydziałów. Dowiecie się również, jak kontaktować się z urzędnikami w czasie epidemii koronawirusa. Archiwum GL
Sporządzenie aktu urodzenia, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu - wszystkie te sprawy należy załatwiać w urzędzie miasta. Przygotowaliśmy dla Was pomocny informator, w którym znajdziecie dane teleadresowe urzędu miasta w Zielonej Górze oraz jego wydziałów. Dowiecie się również, jak kontaktować się z urzędnikami w czasie epidemii koronawirusa.

Urząd miasta Zielona Góra znajduje się przy ul. Podgórnej 22.

W holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 jest wystawiona skrzynka na korespondencję. Pisma można również doręczać do urzędu za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Bezpośrednia obsługa mieszkańców w budynkach urzędu będzie odbywać się w wydzielonych, bezpiecznych strefach, z zachowaniem środków ochrony osobistej, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7.30-16.00
Wtorek-czwartek od 7.30-15.30
Piątek od 7.30-15.00

email: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl; WnioskiSkargiPetycje@um.zielona-gora.pl; InformacjaPubliczna@um.zielona-gora.pl
skrytka ePUAP: /umzg/SkrytkaESP

W związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia 2020 r. urząd miasta Zielona Góra realizuje zadania publiczne z ograniczeniem do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:

OGÓLNA INFORMACJA

 • email: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu terminu wizyty w urzędzie:
telefonicznie:

 • sporządzenie aktu zgonu - tel. 68 45 64 946 lub 943,
 • sporządzenie aktu urodzenia - tel. 68 45 64 942 lub 68 45 64 945,
 • sporządzenie zapewnień do ślubu cywilnego lub konkordatowego tel. 68 45 64 943 lub 68 45 64 945.

e-mailowo:usc@um.zielona-gora.pl ; po ocenie sprawy USC wyśle informację o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

Tylko w wyniku indywidualnego umówienia się interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Grottgera 7) w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00;
 • w soboty tylko rejestracja zgonów w godzinach od 8.30 do 11.00.

Wnioski w wersji papierowej mogą być składane:
- do skrzynki w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 (poza sprawami wymagającymi osobistego załatwienia),
- pocztą tradycyjną.

ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje swoje zadania po wcześniejszym telefonicznym umówieniu interesanta pod numerem telefonu 68 475-18-23.
Informacje ogólne można uzyskać pod numerem 68 475-18-22.

Tylko w wyniku indywidualnego umówienia się interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Grottgera 7) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

Informacja w pozostałych ważnych sprawach realizowanych przez wydział - 68 475 1822, email sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl

PRAWA JAZDY, DOWODY REJESTRACYJNE, INNE DOKUMENTY KOMUNIKACYJNE

Wydział Komunikacji obsługuje bezpośrednio interesantów (ul. Sienkiewicza 8a) po wcześniejszym umówieniu:
Rezerwacja wizyt w Wydziale Komunikacji będzie się odbywać za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.rezerwacja.zielona-gora.pl

BIURO ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

Numery telefonów w celu umówienia:
- sprawy budowlane tel. 68 45 64 514
- ochrona środowiska tel. 68 47 55 650
- decyzje środowiskowe, dopłaty do wymiany pieców te. 68 45 44 670
- warunki zabudowy tel. 68 45 44 655
- mapy i wypisy tel. 68 45 64 717, geodezja (inne) tel. 68 45 64 710
- zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu tel. 68 45 64 807, 808
- sprawy rolne, dzierżawy tel. 68 4755 688
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych tel. 68 47 55 655, 68 45 44 654
- użytkowanie wieczyste i opłaty (teren byłego miasta) 68 45 64 707, 715, 716
- użytkowanie wieczyste i opłaty (teren byłej gminy) 68 47 55 688

PODATKI

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 68 4564603; 68 4564633; 68 4564605; 68 4564607;
- podatek od nieruchomości osoby prawne – 68 4564621;
- podatek rolny, leśny osoby fizyczne – 68 4564601;
- podatek rolny, leśny osoby prawne – 68 4564604;

księgowość podatkowa:
- podatek osoby fizyczne – 68 4564502; 68 4564532; 68 4564522; 68 4564500; 68 4564503; 68 4564524; 68 4564842;
- podatek osoby prawne – 68 4564517;
- podatek od środków transportowych – 68 4564504.
- podatek od środków transportowych – 68 4564604.

Uzyskanie informacji w zakresie windykacji należności - z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, - dzierżawy gruntu - telefonicznie pod nr telefonu 068 4755673, 4755674,4755672

Uzyskanie informacji w zakresie rat za wykup mieszkania - tel. 068 4544673

Uzyskanie informacji w zakresie windykacji mandatów ze Strefy Płatnego Parkowania – tel.068 4544671, 4755679, 4755678

Uzyskanie informacji w zakresie windykacji należności - za zajęcia pasa drogowego,
- umieszczenia obiektów i reklam w pasie drogowym,
- umieszczenie urządzeń w gruncie w pasie drogowym
- dzierżawy pasa drogowego
- dzierżawy gruntu w pasie drogowym Tel. 068 4544674, 4755669

Uzyskanie informacji w zakresie windykacji należności - za udostępnienie materiałów z zasobów Geodezji - grzywny i kary pieniężne tel. 068 4755676

Biuro Egzekucji Administracyjnej przyjmuje w sprawach dotyczących postępowań egzekucyjnych po wcześniejszym umówieniu interesanta.
Wizytę w Biurze można umówić pod nr telefonów: 68 47 51 851, 68 47 51 853 lub 68 47 51 854

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

Informacja w pozostałych ważnych sprawach realizowanych przez Biuro Ochrony Środowiska
tel. 68 47 55 650, email ochronasrodowiska@um.zielona-gora.pl

BIURO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informacja: tel. 68 45 44 655, email rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

email: przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl

Sprawy dotyczące przedsiębiorców załatwiane są poprzez skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 z wyłączeniem spraw dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dot. m.in. założenia, zawieszenia , wznowienia, wykreślenia firmy lub dokonania zmian.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Wszelkie sprawy dotyczące zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można załatwić:
1) w Biurze Obsługi Interesanta, parter Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul Podgórnej 22, stanowisko nr 1, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę, tel. 68 45 64 318 w godzinach pracy Urzędu;
2) poprzez skrzynkę umieszczoną w holu Urzędu;
3) elektronicznie poprzez platformę e-PUAP: epuap.gov.pl.

Sprawy dotyczące uprawnień z zakresu transportu drogowego
Wszelkie sprawy dotyczące uprawnień z zakresu transportu można załatwić:
1) w Biurze Obsługi Interesanta, parter Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul Podgórnej 22, stanowisko nr 1, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym na konkretny dzień i godzinę, tel. 68 45 64 312 w godzinach pracy Urzędu;
2) poprzez skrzynkę umieszczoną w holu Urzędu;
3) elektronicznie poprzez platformę e-PUAP: epuap.gov.pl.

Wszelkie sprawy dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w tym dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można załatwić:
1) w Biurze Obsługi Interesanta, parter Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul Podgórnej 22, stanowisko nr 3 i 4, tel. 68 45 64 829, 68 45 64 829; 68 45 64 313 w godzinach pracy Urzędu.

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

biuro obsługi interesantów na ul. Zjednoczenia 110 jest nieczynne
Telefony kontaktowe: 68 451 71 36, 68 451 55 01, 68 451 55 98; e-mail: gospodarkaodpadami@um.zielona-gora.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE

biuro obsługi interesantów przy ul. Długiej 13 jest nieczynne

Telefony kontaktowe: 68 45 29 876, 68 45 29 864, 68 45 29 860, email SwiadczeniaRodzinne@um.zielona-gora.pl

SPRAWY MIESZKANIOWE I KOMUNALNE

W holu budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 jest wystawiona skrzynka, gdzie można złożyć dokumenty w sprawach mieszkaniowych i komunalnych.

Osoby chcące załatwić sprawę osobiście proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy
w celu umówienia spotkania. Kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty:
Sprawy mieszkaniowe: 68 479 45 37
Sekretariat: 068 479 45 34
Kontakt mailowy: gospodarkakomunalna@um.zielona-gora.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkty działają z wyłączeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców. Porady są udzielane tylko telefonicznie po uprzednim zapisaniu na nr tel. 68 45 64 834.

Wydziały (jednostki organizacyjne urzędu)

Departament Prezydenta Miasta

 • tel.: 68 45 64 110 – 111

Departament Komunikacji Społecznej

 • tel.: 68 45 64 106/116
 • e-mail:BiuroPrasowe@um.zielona-gora.pl

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • ul. Kasprowicza 3/5, pok. 201
 • tel. 68 457 56 53
 • e-mail: bezpieczenstwo@um.zielona-gora.pl

Departament Zarządzania Drogami

 • ul. Podgórna 22, IV piętro
  odebranie dokumentu - na parterze w Biurze Obsługi Urzędu na stanowisku nr 2 ( tel. 68 45 64 832 )
  zapoznanie się z dokumentacją, podpisania protokołu , umowy – z osobą prowadzącą sprawę ( numer telefonu na piśmie ) lub tel. 68 45 64 417

  zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, pozwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, pozwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny :
  - składanie dokumentów do skrzynki wystawionej w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22
  - odbiór dokumentów - na parterze w Biurze Obsługi Urzędu na stanowisku nr 2 (tel. 68 45 64 832)
  - informację dotyczące projektów organizacji ruchu, pozwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych – informacja tel.: 68 454 46 53

 • e-mail: drogi@um.zielona-gora.pl

Departament Inwestycji Miejskich

 • ul. Podgórna 22, II piętro, pok. 202
 • tel. 68 45 64 202
 • e-mail: inwestycje@um.zielona-gora.pl

Departament Rozwoju Miasta

 • tel. 68 45 64 311
 • e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl

Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

 • pokój 316, III piętro
 • tel. 68 45 64 316
 • przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl

Departament Organizacyjny

 • tel. 68 45 64 404
 • organizacjaum@um.zielona-gora.pl

Departament Finansowy

 • ul. Podgórna 22
 • tel. 68 456 46 09
 • e-mail: budzet@um.zielona-gora.pl

Departament Edukacji i Spraw Społecznych

 • tel. 68 45 64 108, tel. 68 45 64 118
 • email:sekretariat2@um.zielona-gora.pl

Wydział Funduszy Europejskich

 • ul. Stary Rynek 1, II piętro (Ratusz – wejście A)
 • tel. 68 47 83 290
 • FunduszeEU@um.zielona-gora.pl

Departament Dzielnicy Nowe Miasto

 • ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41

Wydział Świadczeń Rodzinnych

 • ul. Długa 13
 • tel. 68 452 98 76
 • email: SwiadczeniaRodzinne@um.zielona-gora.pl
 • obowiązuje system kolejkowy: biletomat czynny od godz. 7.30 do 14.00

Z urzędem miasta w Zielonej Górze wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Można to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP. Wystarczy mieć profil zaufany.

Jak założyć profil zaufany?

Jeśli wybierzecie opcję kontaktu poprzez portal ePUAP, należy założyć sobie profil zaufany. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe przez internet. Umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym.

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Profil zaufany założysz bez wychodzenia z domu, na stronie PROFIL ZAUFANY jeśli:
- masz konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego
- masz kwalifikowany podpis elektroniczny
- masz nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera

Możesz również założyć tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY

Możesz również złożyć wniosek online i potwierdzić go w odpowiednim punkcie potwierdzającym (np. oddziale ZUS, urzędzie skarbowym, urzędzie wojewódzkim, itp.). Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie wysyłasz przez internet, kiedy rejestrujesz konto (REJESTRACJA ). Swoje dane potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Kryzys wieku średniego. Skąd się bierze i czy dotyka wszystkich?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie