Urząd miasta Zielona Góra. Adres, najważniejsze telefony, godziny otwarcia. Funkcjonowanie urzędu w czasie epidemii koronawirusa

Anna Wańczko
Anna Wańczko
Sporządzenie aktu urodzenia, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu - wszystkie te sprawy należy załatwiać w urzędzie miasta. Przygotowaliśmy dla Was pomocny informator, w którym znajdziecie dane teleadresowe urzędu miasta w Zielonej Górze oraz jego wydziałów. Dowiecie się również, jak kontaktować się z urzędnikami w czasie epidemii koronawirusa. Archiwum GL
Sporządzenie aktu urodzenia, zameldowanie, nowy dowód osobisty, rejestracja samochodu - wszystkie te sprawy należy załatwiać w urzędzie miasta. Przygotowaliśmy dla Was pomocny informator, w którym znajdziecie dane teleadresowe urzędu miasta w Zielonej Górze oraz jego wydziałów. Dowiecie się również, jak kontaktować się z urzędnikami w czasie epidemii koronawirusa.

Urząd miasta Zielona Góra znajduje się przy ul. Podgórnej 22.

Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7.30-16.00
Wtorek-czwartek od 7.30-15.30
Piątek od 7.30-15.00

tel. 68 45 64 100
email: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl; WnioskiSkargiPetycje@um.zielona-gora.pl; InformacjaPubliczna@um.zielona-gora.pl
skrytka ePUAP: /umzg/SkrytkaESP

W związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 22 kwietnia 2020 r. urząd miasta Zielona Góra realizuje zadania publiczne z ograniczeniem do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom w sprawach:

OGÓLNA INFORMACJA

 • telefoniczna: 68 45 64 405
 • email: UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

Czytaj także

REJESTRACJA STANU CYWILNEGO

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu terminu wizyty w urzędzie:
telefonicznie:

 • sporządzenie aktu zgonu - tel. 68 45 64 946 lub 68 45 64 943,
 • sporządzenie aktu urodzenia - tel. 68 45 64 942 lub 68 45 64 945,
 • sporządzenie zapewnień do ślubu cywilnego lub konkordatowego tel. 68 45 64 943 lub 68 45 64 945.

e-mailowo:usc@um.zielona-gora.pl ; po ocenie sprawy USC wyśle informację o dacie i godzinie wizyty w urzędzie.

Tylko w wyniku indywidualnego umówienia się interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Grottgera 7) w godzinach:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00;
 • w soboty tylko rejestracja zgonów w godzinach od 8.30 do 11.00.

Wnioski w wersji papierowej mogą być składane:
- do skrzynki w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 (poza sprawami wymagającymi osobistego załatwienia),
- pocztą tradycyjną.

ZAMELDOWANIA, WYMELDOWANIA, DOWODY OSOBISTE

Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się po uprzednim umówieniu terminu wizyty w urzędzie:
telefonicznie:

 • w sprawie dowodów osobistych – tel. 68 475 18 34,
 • w sprawach zameldowań, wymeldowań, zaświadczeń z ewidencji ludności – tel. 68 475 18 23,

Tylko w wyniku indywidualnego umówienia się interesanci będą przyjmowani bezpośrednio w Wydziale Spraw Obywatelskich (ul. Grottgera 7) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

Informacja w pozostałych ważnych sprawach realizowanych przez wydział - 68 475 1822, email sprawyobywatelskie@um.zielona-gora.pl

PRAWA JAZDY, DOWODY REJESTRACYJNE, INNE DOKUMENTY KOMUNIKACYJNE

Wydział Komunikacji obsługuje bezpośrednio interesantów (ul. Sienkiewicza 8a) po wcześniejszym umówieniu:

 • na email wydzkom@um.zielona-gora.pl
 • lub telefonicznie- nr 68 4564 909

BIURO ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

Po telefonicznym umówieniu się – nr tel. 68 45 64 514- możliwe jest osobiste odebranie dokumentacji lub decyzji w wyznaczonym miejscu obsługi na parterze na ul. Podgórnej 22, które jest przygotowane do bezpiecznego przyjęcia interesantów

BIURO OCHRONY ŚRODOWISKA

Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

Informacja w pozostałych ważnych sprawach realizowanych przez Biuro Ochrony Środowiska
tel. 68 47 55 650, email ochronasrodowiska@um.zielona-gora.pl

BIURO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Informacja: tel. 68 45 44 655, email rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl
Przyjmuje wnioski poprzez:

 • skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej lub wyznaczone miejsce obsługi interesantów na parterze na ul. Podgórnej 22 w przypadku obszernej dokumentacji
 • pocztą tradycyjną,
 • e-PUAP

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Informacja: tel. 68 45 64 330, tel. 68 45 64 313, email: przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl

Sprawy dotyczące przedsiębiorców załatwiane są poprzez skrzynkę w holu budynku urzędu przy ul. Podgórnej 22 z wyłączeniem spraw dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dot. m.in. założenia, zawieszenia , wznowienia, wykreślenia firmy lub dokonania zmian.

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI

biuro obsługi interesantów na ul. Zjednoczenia 110 jest nieczynne
Telefony kontaktowe: 68 451 71 36, 68 451 55 01, 68 451 55 98; e-mail: gospodarkaodpadami@um.zielona-gora.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE

biuro obsługi interesantów przy ul. Długiej 13 jest nieczynne

Telefony kontaktowe: 68 45 29 876, 68 45 29 864, 68 45 29 860, email SwiadczeniaRodzinne@um.zielona-gora.pl

SPRAWY MIESZKANIOWE I KOMUNALNE

W holu budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 jest wystawiona skrzynka, gdzie można złożyć dokumenty w sprawach mieszkaniowych i komunalnych.

Kontakt telefoniczny z urzędnikami: 68 47 94 534 lub 666 848 906; email: gospodarkakomunalna@um.zielona-gora.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkty działają z wyłączeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców. Porady są udzielane tylko telefonicznie po uprzednim zapisaniu na nr tel. 68 45 64 834.

Czytaj także

Wydziały (jednostki organizacyjne urzędu)

Departament Prezydenta Miasta

 • tel.: 68 45 64 110 – 111

Departament Komunikacji Społecznej

 • tel.: 68 45 64 106/116
 • e-mail:BiuroPrasowe@um.zielona-gora.pl

Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • ul. Kasprowicza 3/5, pok. 201
 • tel. 68 457 56 53
 • e-mail: bezpieczenstwo@um.zielona-gora.pl

Departament Zarządzania Drogami

 • ul. Podgórna 22, IV piętro
 • telefon: 68 456 44 17 lub 780 502 256
 • e-mail: drogi@um.zielona-gora.pl

Departament Inwestycji Miejskich

 • ul. Podgórna 22, II piętro, pok. 202
 • tel. 68 45 64 202
 • e-mail: inwestycje@um.zielona-gora.pl

Departament Rozwoju Miasta

 • tel. 68 45 64 311
 • e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora.pl

Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej

 • pokój 316, III piętro
 • tel. 68 45 64 316
 • przedsiebiorczosc@um.zielona-gora.pl

Departament Organizacyjny

 • tel. 68 45 64 404
 • organizacjaum@um.zielona-gora.pl

Czytaj także

Departament Finansowy

 • ul. Podgórna 22
 • tel. 68 456 46 09
 • e-mail: budzet@um.zielona-gora.pl

Departament Edukacji i Spraw Społecznych

 • tel. 68 45 64 108, tel. 68 45 64 118
 • email:sekretariat2@um.zielona-gora.pl

Wydział Funduszy Europejskich

 • ul. Stary Rynek 1, II piętro (Ratusz – wejście A)
 • tel. 68 47 83 290
 • FunduszeEU@um.zielona-gora.pl

Departament Dzielnicy Nowe Miasto

 • ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 41

Wydział Świadczeń Rodzinnych

 • ul. Długa 13
 • tel. 68 452 98 76
 • email: SwiadczeniaRodzinne@um.zielona-gora.pl
 • obowiązuje system kolejkowy: biletomat czynny od godz. 7.30 do 14.00

Urząd Stanu Cywilnego

 • ul. Artura Grottgera 7
 • tel. 68 45 64 945
 • email.: USC@um.zielona-gora.pl

Wydział Komunikacji

 • ul. Sienkiewicza 8a
 • tel. 68 456 49 03, 68 456 49 10
 • e-mail.: Komunikacja@um.zielona-gora.pl

Z urzędem miasta w Zielonej Górze wiele spraw możesz załatwić bez wychodzenia z domu. Można to zrobić za pośrednictwem platformy ePUAP. Wystarczy mieć profil zaufany.

Jak założyć profil zaufany?

Jeśli wybierzecie opcję kontaktu poprzez portal ePUAP, należy założyć sobie profil zaufany. Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu załatwisz sprawy urzędowe przez internet. Umożliwia złożenie podpisu zaufanego, ale nie jest podpisem elektronicznym.

ePUAP to Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Profil zaufany założysz bez wychodzenia z domu, na stronie PROFIL ZAUFANY jeśli:
- masz konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego
- masz kwalifikowany podpis elektroniczny
- masz nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go do komputera

Możesz również założyć tymczasowy profil zaufany. Aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem TYMCZASOWY PROFIL ZAUFANY

Możesz również złożyć wniosek online i potwierdzić go w odpowiednim punkcie potwierdzającym (np. oddziale ZUS, urzędzie skarbowym, urzędzie wojewódzkim, itp.). Wniosek o założenie profilu zaufanego automatycznie wysyłasz przez internet, kiedy rejestrujesz konto (REJESTRACJA ). Swoje dane potwierdzasz osobiście w wybranym punkcie potwierdzającym (również za granicą). Pracownik punktu potwierdzającego poprosi cię o okazanie dokumentu tożsamości. Następnie wydrukuje złożony przez ciebie wniosek i poprosi o jego podpisanie.

Rząd znosi kolejne ograniczenia.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3